Procjena vrijednosti nekretnine

Pored ostalih usluga, Agencija za nekrentine BEST pruža i uslugu procjene tržišne vrijednosti nekretnine koja pokazuje trenutnu,
realnu vrijednost, vrijednost nekretnine na tržištu.


Šta to znači?

To znači da u momentu kada bi finansijska institucija (Banka) trebala da finansira kreditiranje nekretnine, Banka bi bila spremna
da kreditira kupovinu te nekretnine sa hipotekarnim kreditom gdje bi garancija za kupovinu bila u cjelosti ta nekretnina ( vrijednost
nekretnine : iznos kredita 1:1).

Cijena usluge 300,00 KM

Pored tržišne procjene vrijednosti nekretnine, u Agenciji za nekretnine BEST možete dobiti i građevinsku procjenu vrijednosti
sačinjenu od strane ovlaštenih sudskih vještaka.