Pravna Usluga

Agencija za nekretnine BEST svojim klijentima pruža i pravne usluge, odnosno savjetovanja iz oblasti nekretnina.
Unutarnji i spoljnji suradnici koje posjeduje Agencija za nekretnine BEST su najbolji eksperti u ovoj branši na području BiH, te
ćete biti zadovoljni uslugama konsaltinga koje ćete dobiti od strane istih.
Ciljana grupa nam nisu samo fizička već i pravna lica.
Katastarske usluge
Imovinsko-pravni poslovi
Geodetski poslovi
Gruntovni poslovi
Kupoprodajni ugovori
Diobni ugovori
Ugovori o poklonu
Notarske pripreme
Cjepanje parcela zemlje
Registracija doo, str, I dr.
Likvidacija gašenja doo, str, I dr.
Urbanistička saglasnost
Građevinska dozvola
Upotrebna dozvola
Tehnički prijem objekta
Ukidanje članova državne svojine u gruntu
Naknadna legalizacija objekta
Uplanjenje objekta